Zastrzeżenia prawne

Prawa autorskie

Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej IKEA Centres są objęte prawami autorskimi IKEA Centres. W związku z tym informacje takie nie mogą być, z wyłączeniem celów prywatnych, powielane, modyfikowane, przekazywane ani przechowywane w jakiejkolwiek formie, bez wyraźnej pisemnej zgody IKEA Centres. W przypadku ich użycia do celów prywatnych należy załączyć odnośną informację o prawach autorskich.

Nieupoważnione wykorzystanie strony internetowej IKEA Centres oraz zawartych na niej treści jest surowo zabronione. Przypadki naruszenia tej zasady będą rozstrzygane na drodze sądowej.

Znaki towarowe

Prawa do znaków towarowych zamieszczonych na stronie internetowej IKEA Centres należą albo do IKEA Centres, albo do jej odnośnych partnerów. W związku z tym nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej pisemnej zgody IKEA Centres lub innego posiadacza praw do takich znaków.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

IKEA Centres dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by wszystkie informacje zamieszczane na tej stronie internetowej były precyzyjne i aktualne. Wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym, a IKEA Centres nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich kompletność lub dokładność. Wszystkie informacje znajdujące się na tej stronie internetowej mogą podlegać zmianom.

IKEA Centres pragnie, by proponowana przez nią strona internetowa zachowywała najwyższą jakość. Jednakże IKEA Centres nie może zagwarantować, że strona będzie działała nieprzerwanie i bez błędów. IKEA Centres nie będzie odpowiadać za korzystanie z niej lub jej niedostępność. IKEA Centres nie będzie także odpowiadać za wszelkie wirusy lub podobne czynniki pojawiające się na stronie. Ponadto IKEA Centres nie odpowiada za treści znajdujące się pod umieszczanymi na jej stronie linkami do stron podmiotów trzecich.