Kontakt

PARK HANDLOWY MATARNIA
ul. Złota Karczma 26
80-298 Gdańsk
tel.+48 58 76 99 444 (biuro/administracja)


ZARZĄDCA OBIEKTU:
IKEA Centres Polska S.A.
Janki, Pl. Szwedzki 3
05-090 Raszyn, Polska

NIP 527-020-36-03
KRS 0000084564 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 210.485.440 PLN (w całości wpłacony)

CHCESZ WYNAJĄĆ LOKAL NA TERENIE PARKU HANDLOWEGO MATARNIA?
PROSIMY O KONTAKT:
Piotr Stempke
Lease Manager
piotr.stempke@ikea.com
CHCESZ WYNAJĄĆ POWIERZCHNIĘ REKLAMOWĄ LUB KIOSK NA TERENIE PASAŻU PARKU HANDLOWEGO MATARNIA? PROSIMY O KONTAKT:


Ewa Szczesiak Park Handlowy Matarnia Franowo IICG leasing


Ewa Szczesiak
Additional Income Manager
ewa.szczesiak@ikea.com